AstroGALLERY 
AstroGALLERY - Tu wiesz co oglądasz
    
 Przeglądasz Do zdjęć
* * 
Czarne dziury Tu
 
Tutaj znajdziesz zdjęcia i grafiki dotyczące niezwykłych obiektów jakimi są czarne dziury.
(Michał Matraszek)
*
*


Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
Ogólniej
* * 
Ewolucja gwiazd (9/6) Ogólniej
Droga Mleczna  Gwiazdy   

W tej kategorii znajdziesz zdjecia takich obiektów jak czarne dziury, brązowe karły, czy supernowe.
(Michał Matraszek)
*
*

Podkategorie
* * 

Brak podkategorii

*
*

Zdjęcia
* * 
Metamateriał zakrzywiający światło jako odpowiednik czarnej dziury

Metamateriał zakrzywiający światło jako odpowiednik czarnej dziury
Grafika JPEG 1111x1126
1352kB (1022/0.34)
   Dzięki analogii optyczno-mechanicznej, metamateriały mogą być użyte do badania takich obiektów, jak czarne dziury czy soczewki grawitacyjne. Na ilustracji metamateriał powietrze-GaInAsP pozwala zaobserwować zjawisko odpowiadające ruchowi fotonów w pobliżu czarnej dziury.

Dodała: Teresa Kubacka - 2009-09-11 00:20:01+02


Źródło: Berkeley Lab
*
*


* * 
Artystyczna wizja czarnej dziury (II)

Artystyczna wizja czarnej dziury (II)
Grafika JPEG 1024x768
263kB (9577/1.95)
   Jest to artystyczna wizja czarnej dziury, wokół której obraca się pył.

Dodał: Wojciech Lizakowski - 2004-06-22 22:04:28+02

Uaktualnił: Karol Langner - 2004-06-23 09:39:22+02


Źródło: ESA
*
*


* * 
Artystyczna wizja czarnej dziury (III)

Artystyczna wizja czarnej dziury (III)
Grafika JPEG 1280x960
66kB (2306/0.47)
   Artystyczna wizja przedstawia czarną dziurę, wokół której znajduje się dysk pyłowy. Jest to tzw źródło pierwszego typu, czyli takie w którym widzimy centralny obiekt.

Dodał: Wojciech Lizakowski - 2004-06-22 22:12:28+02

Uaktualnił: Karol Langner - 2004-06-23 09:44:29+02


Źródło: ESA
*
*


* * 
Kilka czarnych dziur

Kilka czarnych dziur
Grafika JPEG 1280x1785
636kB (2827/0.58)
   Kilka kolorowych zdjęć zrobionych przez HST w świetle widzialnym i Chandrę w promienoiwaniu X. Przedstawiają 3 z 30 znanych supermasywnych czarnych dziur. Same czarne dziury nie są widoczne na zdjęciach, jednak promieniowanie X wydostaje się z obszarów w ich pobliżu i je możemy obserwować.

Dodał: Wojciech Lizakowski - 2004-06-22 22:27:21+02

Uaktualnił: Karol Langner - 2004-06-23 09:40:45+02


Źródło: ESA
*
*


* * 
Gwiazda pochłonięta przez czarną dziurę(2)

Gwiazda pochłonięta przez czarną dziurę(2)
Grafika JPEG 4000x3200
373kB (8352/1.66)
   Ten obraz to wizja artystyczna przedstawiająca gwiazdę wpadajacą w pole grawitacyjne czarnej dziury. Gwiazda zostaje rozciągnięta przez ogromne siły pływowe.

Dodała: Anna Marszałek - 2004-02-20 17:51:31+01


Źródło: ESA
*
*


* * 
Gwiazda pochłonięta przez czarną dziurę

Gwiazda pochłonięta przez czarną dziurę
Grafika JPEG 400x325
25kB (2618/0.52)
   Ta wizja artystyczna przedstawia wciąganie gwiazdy w ogromne pole grawitacyjne czarnej dziury. Większość gazu wydostaje się z układu, ale część zostaje pochłonięta przez czarną dziurę. Gaz w dysku zostaje podgrzany to milionów stopni, aż zaczyna emitować promieniowanie rentgenowskie.

Dodała: Aleksandra Drozd - 2004-02-19 14:25:42+01


Źródło: ESA
*
*


* * 
Średnio masywne czarne dziury w M82

Średnio masywne czarne dziury w M82
Grafika JPEG 398x686
17kB (1776/0.33)
   Na wykonanym przez Telekop Rentgenowski Chandra zdjęciu widoczny jest fragment galaktyki M82, w którym prawdopodobnie wykryto średnio masywne czarne dziury.

Dodała: Anna Marszałek - 2003-03-29 22:42:44+01


Źródło: Chandra
*
*


* * 
Komputerowa symulacja zachowania rotującej czarnej dziury

Komputerowa symulacja zachowania rotującej czarnej dziury
Grafika JPEG 398x524
34kB (1558/0.27)
   Ilustracja przedstawia zachowanie się czarnej dziury. Na rysunku A widzimy, jak wolno opada na nią plazma posiadająca pole magnetyczne, oznaczone na biało. Stopniowo opadając, zwiększa swą prędkość (rys. B, C i D). Rotująca czarna dziura zakrzywia przestrzeń (i linie pola magnetycznego) i prowadzi do emisji energii elektromagnetycznej wzdłuż obu swoich biegunów. Czerwony i biały kolor obrazuje natężenie tej emisji, która pochwyci ostatecznie materię i uformuje dżety.

Dodał: Jan Lemiech - 2002-01-28 13:26:32+01

Uaktualnił: Tomasz Lemiech - 2002-01-30 13:05:47+01


Źródło: Spaceflight Now
*
*


* * 
Trójwymiarowy model czarnej dziury

Trójwymiarowy model czarnej dziury
Grafika JPEG 250x529
14kB (3864/0.67)
   Ilustracja przedstawia przestrzeń zakrzywiającą się wokół czarnej dziury, która z kolei wywołuje skręcenie pola magnetycznego w plazmie wpadającej do wnętrza obiektu. Ciemna sfera w centrum to czarna dziura, wokół niej widoczny jest żółty obszar zakrzywienia przestrzeni. Na czerwono zaznaczone są linie pola magnetycznego, które uległo zawirowaniu, a na zielono - linie tegoż pola, znajdujące się poza obszarem skręcenia.

Dodał: Jan Lemiech - 2002-01-28 13:02:27+01

Uaktualnił: Marcin Marszałek - 2002-01-28 17:24:26+01


Źródło: Spaceflight Now
*
*


* * 
Średnia czarna dziura w M81

Średnia czarna dziura w M81
Grafika JPEG 398x480
18kB (3073/0.53)
   Zdjęcie galaktyki M81 w promieniach X wykonane przez obserwatorium Chandra. W dysku galaktyki dostrzegamy jasne źródło. Na powiększeniu widzimy to samo źródło promieniach widzialnych.

Dodał: Andrzej Nowojewski - 2002-01-11 18:42:00+01

Uaktualnił: Tomasz Lemiech - 2002-01-14 11:14:34+01


Źródło: Spaceflight Now
*
*


* * 
Powstanie średniomasywnej czarnej dziury

Powstanie średniomasywnej czarnej dziury
Grafika JPEG 500x375
62kB (2383/0.41)
   Symulacja przedstawia ewolucję gęstej gromady gwiazd orbitującej wokół galaktycznego centrum, w której na przestrzeni 2,1 milionów lat powstały 2 czarne dziury w wyniku kolizji gwiazd.

Dodał: Andrzej Nowojewski - 2002-02-22 20:59:28+01

Uaktualnił: Marcin Marszałek - 2002-02-23 11:07:40+01


Źródło: Space.com
*
*


* * 
Czarna dziura

Czarna dziura
Grafika JPEG 398x318
36kB (14557/2.48)
   Artystyczna wizja czarnej dziury otoczonej dyskiem akrecyjnym. W wizji nie uwzględniono efektu soczewkowania grawitacyjnego.

Dodał: Marcin Marszałek - 2001-10-30 13:51:58+01

Uaktualnił: Marcin Marszałek - 2001-10-30 13:58:29+01


Źródło: NASA
*
*


* * 
Czarna dziura i dysk akrecyjny

Czarna dziura i dysk akrecyjny
Grafika JPEG 250x191
11kB (2167/0.36)
   Rysunek przedstawia czarną dziurę wraz z towarzyszącą jej gwiazdą. W wyniku oddziaływania grawitacyjnego materia z gwiazdy spływa na czarną dziurę, tworząc wokół niej dysk akrecyjny będący źródłem promieniowania X.

Dodał: Michał Matraszek - 2001-04-03 20:49:59+02

Uaktualnił: Tomasz Lemiech - 2001-04-04 14:44:50+02


Źródło: Spaceflight Now
*
*


* * 
Powstanie czarnej dziury

Powstanie czarnej dziury
Grafika JPEG 398x251
10kB (2793/0.62)
   Wizja artystyczna przedstawia, co dzieje się z gwiazdą znacznie większą od Słońca, gdy kończy się jej paliwo - wybucha, a następnie zapada się i tworzy czarną dziurę.

Dodał: Tomasz Ożański - 2005-08-20 14:51:26+02


Źródło: NASA/GSFC
*
*


* * 
Artystyczna wizja Cygnus X-1

Artystyczna wizja Cygnus X-1
Grafika JPEG 400x270
40kB (1820/0.47)
   Układ Cygnus X-1 składa się z czarnej dziury oraz niebieskiego olbrzyma. Czarna dziura otoczona jest dyskiem akrecyjnym. Dwa strumienie świetlne to para dżetów.

Dodał: Maciej Sznajder - 2007-05-20 22:00:26+02


Źródło: ESA
*
*


* * 
Układ czarna dziura - gwiazda

Układ czarna dziura - gwiazda
Grafika JPEG 398x265
29kB (2409/0.73)
   Artystyczna wizja przedstawiająca układ składający się z czarnej dziury i normalnej gwiazdy, okrążającej ją w odległości zaledwie kilku milionów kilometrów, dzięki czemu materia z gwiazdy spływa na czarną dziurę. Intensywne pola magnetyczne w dysku materii otaczającym czarną dziurę powoduje wystrzelenie części gorącego gazu w postaci dwóch dżetów skierowanych w przeciwnych kierunkach.

Dodała: Anna Marszałek - 2008-11-02 21:19:43+01

Uaktualniła: Anna Kapuścińska - 2010-08-04 18:00:25+02


Źródło: ESO
*
*


* * 
GRS 1915+105

GRS 1915+105
Grafika JPEG 398x398
49kB (1203/0.38)
   Optyczno-podczerwone zdjęcie obiektu GRS 1915+105 wraz z przyległościami. Wstawka: rentgenowskie zdjęcie tegoż obiektu z teleskopu Chandra. Źródło: NASA/CXC/Harvard/J.Neilsen (rentgen); Palomar DSS2 (optyczne/IR).

Dodał: Paweł Laskoś-Grabowski - 2009-03-27 01:44:35+01

*
*


* * 
Układ hiperzwarty

Układ hiperzwarty
Grafika JPEG 398x307
21kB (1946/0.64)
   Tak mógłby wyglądać układ hiperzwarty - gwiazdy krążące wokół czarnej dziury wyrzuconej z jej macierzystej galaktyki. Obraz: STSci.

Dodał: Paweł Laskoś-Grabowski - 2009-07-13 19:56:18+02


Źródło: Astronomy Now
*
*


* * 
Czarna dziura i gwiazda neutronowa (III)

Czarna dziura i gwiazda neutronowa (III)
Grafika JPEG 700x472
25kB (1989/0.45)
   Cały materiał z gwiazdy neutronowej zostaje wessany przez czarną dziurę.

Dodał: Łukasz Wiśniewski - 2005-10-07 17:07:13+02


Źródło: NASA
*
*


* * 
Czarna dziura i gwiazda neutronowa (I)

Czarna dziura i gwiazda neutronowa (I)
Grafika JPEG 700x472
22kB (1358/0.31)
   Artystyczna wizja czarnej dziury w pobliżu gwiazdy neutronowej.

Dodał: Łukasz Wiśniewski - 2005-10-07 17:04:16+02


Źródło: NASA
*
*


* * 
Czarna dziura i gwiazda neutronowa (II)

Czarna dziura i gwiazda neutronowa (II)
Grafika JPEG 700x472
24kB (1409/0.32)
   W tej artystycznej wizji czarna dziura powoduje rozciągnięcie gwiazdy neutronowej do rożkokształtnego tworu.

Dodał: Łukasz Wiśniewski - 2005-10-07 17:05:54+02


Źródło: NASA
*
*


* * 
Czarna dziura i gwiazda neutronowa (IV)

Czarna dziura i gwiazda neutronowa (IV)
Grafika JPEG 700x472
25kB (1483/0.33)
   Czaran dziura w ciągu kolejnych minut i godzin wciąga cały materiał z gwiazdy neutronowej.

Dodał: Łukasz Wiśniewski - 2005-10-07 17:09:05+02


Źródło: NASA
*
*


* * 
Wizja czarnej dziury

Wizja czarnej dziury
Grafika JPEG 398x322
13kB (5380/1.10)
   Artystyczna wizja przedstawia ciemny, pierścień w kształcie torusa (opony) znajdujący się głęboko w jądrze galaktyki. Jest to prawdopodobnie masywna czarna dziura.

Dodał: Łukasz Wiśniewski - 2004-07-21 10:25:47+02

Uaktualnił: Michał Matraszek - 2004-07-22 15:53:23+02


Źródło: Spaceflight Now
*
*


Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie